Aktualności

Strona głównaseparator Aktualności
Wpływ branży cementowej na gospodarkę Polski
19 lutego 2021
Branża cementowa należy do najnowocześniejszych i najbardziej dynamicznie rozwijających się branż w Polsce.
 
Przeprowadzone inwestycje w ciągu trzech ostatnich dekad pozwoliły na rozpoczęcie działań zmierzających do osiągnięcia neutralności emisyjnej gazów cieplarnianych do 2050 roku.
 
Jak wynika z raportu EY ,,Wpływ branży cementowej na gospodarkę Polski”, przemysł cementowy w Polsce to sektor skupiający 13 nowoczesnych zakładów i zatrudniający bezpośrednio około 3,5 tys. pracowników, a dodatkowo 18,3 tys. miejsc pracy związanych z takimi branżami jak: transport, spedycja, logistyka, usługi pocztowe, górnictwo i wydobycie, czy handel.
Budownictwo i przemysł cementowy są sektorami polskiej gospodarki, które generują bezpośrednio ok. 1,2 mln miejsc pracy. Bezpośredni wkład polskiego budownictwa do krajowej gospodarki to ok. 8% PKB.
 
Branża cementowa wpływa na gospodarkę poprzez własną produkcję, wartość dodaną (PKB), zatrudnienie, płacone podatki, składki itp. Są to tzw. efekty bezpośrednie działalności branży.
Poza oddziaływaniem bezpośrednim, branża wpływa na gospodarkę również poprzez generowanie popytu na towary i usługi innych firm. Są to tzw. efekty popytowe, które można podzielić na efekty popytowe pośrednie (wynikające z popytu wygenerowanego w łańcuchu dostaw) oraz efekty indukowane (wynikające z popytu generowanego przez pracowników zakładów cementowych oraz pracowników w całym łańcuchu dostaw).
 
Więcej na temat wpływu branży cementowej na gospodarkę Polski przeczytają Państwo w raporcie firmy Ernst & Young Polska pt.: ,,Wpływ branży cementowej na gospodarkę Polski” www.polskicement.pl/aktualnosci/jest-raport-firmy-ey-pt-wplyw-branzy-cementowej-na-gospodarke-polski/
 
lista aktualności