Aktualności

Strona głównaseparator Aktualności
Stypendia Pomostowe
07 lipca 2021
Stypendia Pomostowe

Zarząd Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza nabór wniosków
o rekomendacje organizacji lokalnej w programie STYPENDIA POMOSTOWE (SEGMENT II)
realizowanym wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi. Wnioski wraz
z załącznikami można składać od 5 do 16 lipca 2021 roku. W tegorocznej edycji Fundacja
udzieli 3 rekomendacji, a roczne stypendium wynosi 7.000 zł !Program jest organizowany z przeznaczeniem dla maturzystów, którzy ukończyli szkołę
ponadpodstawową w 2021 r. (maturzyści lat ubiegłych, poprawiający maturę w roku 2021
będą dyskwalifikowani).

Kandydaci do stypendium z w/w programu muszą spełniać łącznie następujące warunki:
- Są absolwentami szkoły ponadpodstawowej funkcjonującej na terenie powiatu
wieluńskiego i pajęczańskiego,
- Są mieszkańcami terenów wiejskich lub w miast do 20 tys. mieszkańców,
co potwierdzą zaświadczeniem z ewidencji ludności. Okres zameldowania nie może
być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.
- Muszą pochodzić z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód
osoby uczącej się nie jest wyższy, niż 1.960 zł brutto wyliczony z czerwca 2021 r.
- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90, zgodnie
z algorytmem. Odnośnik do algorytmu znajduje się stronie internetowej Fundacji.
- zostali przyjęci w roku akademickim 2021/2022 na I rok dziennych studiów I stopnia
lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich,
publicznych uczelniach akademickich.

Instrukcja składania wniosku, odnośniki do stron internetowych oraz pliki do pobrania
znajdują się na stronie www.fundacja.wielun.pl

Więcej o programie można również przeczytać na www.stypendia-pomostowe.pl
lista aktualności