Cement portlandzki PN-B-19707 - CEM I 42,5 N - NA

Strona głównaseparator Produkty separatorCement portlandzki PN-B-19707 - CEM I 42,5 N - NA

Nazwa handlowa: Warta CEM I 42,5 N - NA

Cement autostradowy "WARTA" niskoalkaliczny CEM I 42,5 N - NA

 

Spełnia wymagania norm:

 •     PN-EN 197-1:2012 "Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku"
 •     PN-EN 197-2: 2014 "Cement . Część 2 : Ocena zgodności"
 •     PN-B-19707: 2013 "Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności "
 •     RT/2010-02-0040/2 "Rekomendacja Techniczna IBDiM w Warszawie na cement autostradowy "WARTA" niskoalkaliczny

            CEM I 42,5 N-NA"


Cechy charakterystyczne:

 •     stabilne parametry jakościowe
 •     szybki przyrost wytrzymałości wczesnej (po 2 dniach)
 •     bardzo wysokie wytrzymałości normowe (po 28 dniach)
 •     wysoki stopień rozdrobnienia
 •     umiarkowane ciepło hydratacji
 •     bardzo niska zawartość alkaliów
 •     niski skurcz
 •     jasna barwa

 

Zastosowanie:

 •     stabilizacja gruntów w budownictwie drogowym
 •     budowa dróg
 •     beton zwykły i towarowy klas C16/20-C40/50
 •     beton komórkowy
 •     beton wysokowartościowy BWW
 •     konstrukcje i elementy sprężone dojrzewające w warunkach obniżonej lub podwyższonej temperatury
 •     elementy prefabrykowane wielko- i drobnowymiarowe
 •     kostka brukowa
 •     galanteria i betony barwione
 •     zaprawy murarskie i tynkarskie
 •     posadzki betonowe


Cement portlandzki CEM I 42,5 N-NA sprzedawany jest przez Cementownię Warta luzem.

Okres gwarancji na cement CEM I 42,5 N-NA wynosi 60 dni od daty wysyłki.

Archiwalne pliki do pobrania