Cement portlandzki żużlowy EN 197-1- CEM II/A-S 42,5 N

Strona głównaseparator Produkty separatorCement portlandzki żużlowy EN 197-1- CEM II/A-S 42,5 N

Nazwa handlowa: Warta CEM II/A-S 42,5 N


Spełnia wymagania norm:

 •     PN-EN 197-1:2012 "Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku"
 •    PN-EN 197-2: 2014 "Cement . Część 2 : Ocena zgodności"

Cechy charakterystyczne:

 •     stabilne parametry jakościowe
 •     szybki przyrost wytrzymałości wczesnej (po 2 dniach)
 •     wysoka wytrzymałość normowa
 •     wysoka dynamika przyrostu wytrzymałości w późniejszych okresach twardnienia betonu
 •     dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych
 •     bardzo dobra przyczepność do podłoża
 •     umiarkowana ilość ciepła wydzielana podczas wiązania
 •     podwyższona odporność na działanie środowisk agresywnych
 •     możliwość stosowania w obniżonym zakresie temperatur
 •     niski skurcz zapraw
 •     jasna barwa


Zastosowanie:

 •     beton towarowy klas C 16/20-C45/55
 •     beton wysokiej trwałości i wytrzymałości BWW
 •     beton konstrukcyjny
 •     beton narażony na agresję chemiczną
 •     beton posadzkowy
 •     beton komórkowy
 •     beton samozagęszczalny SCC
 •     beton i zaprawy barwione
 •     zaprawy murarskie i tynkarskie
 •     elementy prefabrykowane drobnowymiarowe i wielkowymiarowe
 •     konstrukcje i elementy sprężone dojrzewające w warunkach normalnych, obniżonej lub podwyższonej temperatury
 •     galanteria betonowa (kostka brukowa, krawężniki, itp.)


Cement portlandzki CEM II/A-S 42,5 N sprzedawany jest przez Cementownię Warta luzem.

Okres gwarancji na cement CEM II/A-S 42,5 N wynosi 60 dni od daty wysyłki.

Archiwalne pliki do pobrania